775 615 857 info@istenders.cz

O nás

Vítáme Vás na stránkách společnosti IS Tenders

Společnost IS Tenders je založena profesionály s mnohaletou praxí v oboru veřejných zakázek. Poskytuje konzultační služby pro zadavatele veřejných zakázek i pro uchazeče a žadatele, kteří o veřejné zakázky mají zájem. Poskytované služby se týkají zadávání a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek, a to dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), tak i podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které se neřídí ZVZ a i veřejných zakázek, které se řídí směrnicemi, nařízeními, příručkami a metodikami jednotlivých dotačních orgánů. Mimo výše zmíněných služeb je samozřejmostí zpracování veškerých dokumentů, osobní účasti na jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy.